This website has been archived. For the latest information about WorldSkills please visit www.worldskills.org.


Nguyen Duy Thanh

Competitor in Skill: IT Software Solutions for Business
Country: Vietnam

Anh/chị trở nên hứng thú với nghề của mình như thế nào?
Thích lập trình, thích cảm giác chương trình của mình chạy được, đáp ứng các yêu cầu của khách hang.

Nơi anh/chị đã tham gia đào tạo nghề của mình?
Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

Làm thế nào anh/chị biết về Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề thế giới nước anh/chị và các chương trình của tổ chức ấy?
Thầy giáo – chuyên gia giới thiệu , tuyển chọn.

Ai có ảnh hưởng đối với anh/chị trong việc theo đuổi nghề này như sự nghiệp của mình sau này?
Thầy hướng dẫn.

Kinh nghiệm tham gia với Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề thế giới nước anh/chị là gì?
Khống có.

Mô tả những thời khắc đáng nhớ về Kỳ thi tay nghề thế giới của anh/chị cho tới nay?
Đoạt giải trong kỳ thi tay nghề nghề quốc gia, được phỏng vấn và đọc cảm nghĩ.

Mô tả những trải nghiệm anh/chị đã có từ khi tham gia Kỳ thi tay nghề thế giới?
Không có.

Việc tham gia các kỳ thi kỹ năng và đào tạo phục vụ cho Kỳ thi tay nghề thế giới có giúp anh/chị đạt được sự tiến bộ trong kỹ năng nghề của anh/chị không? Mô tả cụ thể
Trong kỹ năng nghề , tôi tiến bộ khá nhiều. Có thể nắm bắt yêu cầu của người dung cũng như giải quyết các yêu cầu tốt hơn. Kỹ năng lập trình – sử dụng máy tính cũng tốt hơn.


Hiện anh/chị đang làm công việc gì? Anh/chị làm ở đâu?
Sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

Nguyện vọng nghề nghiệp tương lai của anh/chị là gì?
Lập trình viên và quản lý dự án cho các công ty.